Na początek...

Proponuje zacząć od wyjaśnienia samego zagadnienia hydrauliki. Po staram się odpowiedzieć na pytania: Czym jest hydraulika? Czym się zajmuje? I gdzie ma swoje zastosowanie? Ale po kolei...

Hydraulika jest przede wszystkim pewnym rodzajem nauki. Nauka ta zajmuje się przede wszystkim tak zwanym praktycznym wykorzystaniem wody i innych cieczy, a czasami nawet gazów. Głównym zadaniem hydrauliki jest kontrola ruchu cieczy oraz jego odpowiednie wykorzystanie w praktyce. Hydraulika i mechanika płynów są ze sobą bezpośrednio powiązane. Można nawet stwierdzić, że stanowią dla siebie swego rodzaju podbudowę.

Zgarniacz

Dokładnie sprecyzowane zastosowania hydrauliki w życiu codziennym znajdziesz na kolejnych podstronach serwisu. Jednak w kilku słowach jest gotów stwierdzić, iż hydraulika jest wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z przepływem wody lub też innych płynów na przykład w rurach. Hydraulika odpowiada za ograniczenie tego typu ruchów cieczy, dlatego też w innym miejscu tej strony znajdziesz informacje o najczęściej stosowanych typach uszczelek. Jakby na to nie patrzeć uszczelki można dzielić nie wiele rodzajów...

Nie mógłbym pominąć także bardzo ciekawej historii nauki, jaką jest hydraulika, a w szczególności dwóch postaci, które przyczyniły się do jej rozwoju...